Mobile    
ภาษาไทย
ค้นหา:
สมัครสมาชิก   รถเข็น

สถิติของเวบไซต์
 
เปิดเวบเมื่อ 08/12/2551
ปรับปรุงเวบเมื่อ 01/06/2559
ผู้ชมทั้งหมด

สินค้าทั้งหมด 82


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
 
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (82)
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์บาหลี - อินโด
ทัวร์พม่า
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ไต้หวัน
 


จดหมายข่าว
 
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

เว็บลิงค์
 
ฝากรูป iamfree
EMS Tracking
ฝากรูปMX7
 


images by free.in.th  images by free.in.th
รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ทัวร์ญี่ปุ่น >> ทัวร์ ฮอกไกโด ซับโปโร 6วัน 4คืน TG //ราคา 49,900 บาท//

ทัวร์ ฮอกไกโด ซับโปโร  6วัน 4คืน TG //ราคา 49,900 บาท// - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
ทัวร์ ฮอกไกโด ซับโปโร  6วัน 4คืน TG //ราคา 49,900 บาท//


  Tell a Friend

ทัวร์ ฮอกไกโด ซับโปโร 6วัน 4คืน TG //ราคา 49,900 บาท//

รหัสสินค้า: 000217
7-12 ต.ค.,28 ต.ค.-2 พ.ย. ราคา 49,900 บาท
รายละเอียด:
วันแรก
กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่
21.00
พร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว D ชั้น 4 ทางเข้าประตู 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง ประเทศ สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
23.45
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 670 ใช้เวลาในการบิน 6.45 ชั่วโมง (เวลาของประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่า ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่สอง
ชิโตเซ่– หมู่บ้านไอนุ–หุบเขานรกจิโกกุดานิ–โนโบริเบ็ทสึ–ชมทิวทัศน์ เขาโชวะ –สวนหมีโชวะซินซัง – ทะเลสาบโทยะ ออนเซ็น
08.00
เดินทางถึง สนามชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าเรียบร้อยและ ทำภาระกิจส่วนตัว สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ สัมผัสอารยธรรมวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมชาวญี่ปุ่น ชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโดชมบ้านแบบพื้นเมืองและการดำรงชีวิตของชาวไอนุตั้งแต่อดีต ปัจจุบันจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ ที่ตั้งขึ้นเพื่อ อนุรักษ์ สืบสาน และเป็นศูนย์รวมของการให้การศึกษาด้านสังคม ค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับชนพื้นเมืองไอนุ ที่แสดงวิถีชีวิต เรื่องราวความเป็นมาของชนเผ่า ข้าวของเครื่องใช้ อาวุธในการล่าสัตว์ การแสดงการเต้นระบำต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ตั้งขึ้น ในปี1976 เป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้จัดแบ่งโซนจัดแสดงออกเป็นสองโซน คือ โซนสมัยใหม่ และโซนโคตัน สำหรับโซนโคตัน ได้จัดแสดงและจำลองข้าวของในอดีตที่มีอยู่ประจำบ้าน (ภาษาไอนุเรียกบ้านว่าชิเซ) ของชาวไอนุ เช่น พุ (ที่เก็บอาหาร) เพเพเรเซซี (กรงเลี้ยงลูกหมี) ชิพุ (เรือที่ทำด้วยไม้ต้นเดียว)
นำท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก (Jigokudani – Hell Valley) มหัศจรรย์ของธรรมชาติ แหล่งกำเนิดของบ่อน้ำพุร้อน นำท่านชม หุบผานรก ที่มีไอน้ำและไอกำมะถันพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟ เที่ยวชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ ที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือ เป็นอย่างมากเช่นกัน เชิญท่าน เลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
แล้วนำท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ตสึ (Noribetsu) เป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของของเกาะฮอกไกโด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่าน ชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) (ถ่ายรูป) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943 หรือ ปีโชวะของญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ เมื่อประมาณ 60 ว่าปีที่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นภูเขาไฟที่อายุน้อยที่สุด ภูเขาไฟที่ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตรดังเห็นได้ในปัจจุบัน และปัจจุบันภูเขาไฟแห่งนี้ได้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลในฐานะที่เป็น อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ
นำท่านเดินทางสู่ สวนหมีโชวะชินซัง” เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ100ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้า ของพวกเขาอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ” ภายในอุทยานแห่งชาติ ชิค็อทสึ (Shikotsu) ทะเลสาบรูปวงกลม ทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่แล้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคลุกกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุได้จากไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว และทะเลสาบแห่งนี้ยังถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม เมื่อปี 2551 และยังมีจุดเด่น คือเกาะกลางที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟที่มีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง สถานตากอากาศที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่ง รวมทั้งเป็นแหล่ง “ออนเซ็น” ที่สำคัญของเกาะฮอกไกโด
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
เข้าพัก LAKE TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่า หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม
โทยะ - โรงงานชอกโกแลต –ซัปโปโร – ที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ศาลเจ้าฮอกไกโด ชอปปิ้งทานูกิโคจิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” Ishiya Chocolate Factory ที่ หมู่บ้านอิชิยะ ตั้งอยู่ในสวน Shiroi Koibito ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่ได้นั้นคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่ คนรัก” (Shiroi Koibito) เป็นชื่อแนะนำการใช้ช็อคโกแลตสีขาว มาทำแซนวิชในระหว่างบิสกิตเนยจะเรียกว่า "Chocolat Blanc et de Langue แชท" เป็นแพ็กเกจที่ถูกเขียนด้วยถ้อยคำเหล่านี้. ซึ่งหมายความว่า "ช็อคโกแลตสีขาวและ filbert" ในภาษาฝรั่งเศส ที่โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะแห่งนี้ท่านยังสามารถ ชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจำลองของโรงงานและขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งชิมและ เลือกซื้อช็อกโกแลตหรือไอศครีมแบบต่างๆ ซึ่งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด และที่นี่ท่านยัง สามารถชมการผลิตคุกกี้สอดใส้ช็อคโกแลต ซึ่งถือว่าเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโดด้วย และนอกจากนั้นยังสามารถลองทำคุกกี้ในแบบฉบับของตัวเองได้หรือจะใช้กล่องคุกกี้แบบที่มีใบหน้าของท่านเพื่อใช้เป็นของฝากก็ยังได้ หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรป ผสมผสานกับเมืองในเทพนิยาย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง พร้อมด้วยสุดยอดอาหารทะเลของ ฮอกไกโด ปู 3 อย่าง ปูสุไว ปูขน ปูทาราบะ แบบกินไม่อั้น
บ่าย
นำท่านเที่ยวชม ตึกที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ซึ่งได้รับฉายาว่า “วิหารอิฐแดง” ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1888 โดยใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด สัญญาลักษณ์ที่เห็นได้ชัดคือ มีดาวแดง 5 แฉก และธงรูปดาว 7 แฉก ด้านหน้าอาคารเป็นสวนร่มรื่น อาคารนี้เคยใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารที่ทันสมัยด้านหลัง ปัจจุบันเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแต่ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา
นำท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดีเยี่ยม โดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่ บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น โดยมีการสั่งเครื่องกลไบของนาฬิกาขนาดใหญ่มาจากบอสตัน สหรัฐอเมริกา
จากนั้นนำท่านผ่านชม สวนโอโดริ สวนสาธารณะที่อยู่ในกลางเมืองซัปโปโร เป็นสวนที่ให้จัดงานเทศกาลต่างๆ ของเมืองเช่น เทศกาลหิมะ โดยในบริเวณสวนได้รับการตกแต่งด้วยน้ำพุ และรูปปั้นประติมากรรม และดอกไม้นานาพันธ์ เพลิดเพลินกับความงดงามของสวน
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าประจำเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที่สร้างตั้งแต่ปี 1871 ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ย่าน ทานูกิ โคจิ ย่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย โดยปิดถนนทำเป็นทางเดินเท้า มีหลังคาคลุม ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งของทั้งฝาก ของที่ระลึก ขนมหวาน ของเล่น เครื่องสำอางค์ และอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ได้จุใจ เช่น ร้าน100เยน,ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอางshisedo, kose, kiss, SKII, Kanebo
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
เข้าพัก NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
ซัปโปโร–อาซาฮิกาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – โรงงานเหล้าสาเก โอโตโกยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง อาซาฮิกาว่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำเดินทางสู่ “เมืองอาซาฮิกาว่า เมืองใหญ่อันดับสองบนเกาะฮอกไกโดรองจากซัปโปโร อาซาฮิกาว่าได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของ ฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม เนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซังเป็นดั่งภาพพื้นหลังของเมืองนี้ และมีแม่น้ำกว่า 100 สายไหลผ่านเมืองนี้อีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ อาซาฮิยามะ สวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น สวนสัตว์ที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น บรรดาสัตว์ที่อยู่ในสวนอาซาฮิยามะส่วนใหญ่เป็นสัตว์เมืองหนาวโดยสัตว์จะได้ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและเหมาะสมจึงไม่ทำให้สัตว์เครียด ไม่มีการกักขังในกรงเหมือนกับสวนสัตว์แห่งอื่นทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส กับสัตว์ในสภาพที่ป็นธรรมชาติ ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลก ๆ หลากหลายสายพันธุ์รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำลายจุด หมีขาวขั้วโลก ลิงภูเขา และนอกจากนี้ยังมีป่าซึ่งมีชิมแพนซี และอุรังอุตังอยู่ โดยสัตว์เหล่านี้จะถูกปล่อยให้ใช้ชีวิตอิสระไม่ได้อยู่ในกรงอุโมงค์ใต้น้ำที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา และยังมีสัตว์ที่น่ารักอีกหลากหลายชนิดที่รอให้ท่านเข้าไปเยี่ยมชม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ โรงงานเหล้าสาเก โอโตโกยาม่า ซึ่งเป็นสาเกที่มีชื่อเสียงในระดับหัวแถวของญี่ปุ่น เราจะได้ชมความพิถีพิถันในการผลิตสาเกที่ขึ้นชื่อแห่งนี้
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาเก โอโทโกะ ยาม่า ท่านจะได้ชมเรื่องราวประวัติการทำสาเกที่นิยมดื่มของชาวญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันนี้ อิสระให้ท่านได้ชมกระบวนการ ผลิต และลิ้มลองสาเกรสชาติกลมกล่อมตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมง อาซาฮิกาว่า อาหารที่มีต้นกำเนิดและสูตรการทำตำรับของชาวฮอกไกโด ถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องของราเมง ที่แห่งนี้จะประกอบด้วยร้านราเมงที่มีชื่อเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทำราเมง ของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ พิเศษ ให้ท่านอิ่มอร่อยกับราเม็งอันเลื่องชื่อของฮอกไกโด
เข้าพัก ASAHIKAWA CRESCENT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
อาซาฮิกาว่า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ชมเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุยเอาท์เล็ท
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ
นำท่านเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน ราคาตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นเยน ส่วนที่ชั้นล่าง มีบริการนำเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง (ค่าอุปกรณ์การทำกล่องดนตรี ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)
นำท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำเดินทางสู่ มิตซุยเอาท์เล็ท “Mitsui Outlet” เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินค้าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึ่งภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ สำหรับให้ท่านได้นั่งผ่อนคลายอีกด้วย                              *อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย*
เข้าพัก SAPPORO KITA-HIROSHIMA CLASSE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก
ซัปโปโร - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
10.55
เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 671 ใช้เวลาในการบิน 7 ชั่วโมง
16.45
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หน้าแรก  |  สินค้า  |  เกี่ยวกับเรา  |  ร่วมงานกับเรา  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
(c) 2001- . TARAD.com . All Rights Reserved.