Mobile    
ภาษาไทย
ค้นหา:
  รถเข็น

สถิติของเวบไซต์
 
เปิดเวบเมื่อ 08/12/2551
ปรับปรุงเวบเมื่อ 27/03/2560
ผู้ชมทั้งหมด

สินค้าทั้งหมด 128


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
 
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (128)
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์จีน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์บาหลี - อินโด
ทัวร์พม่า
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ไต้หวัน
 


จดหมายข่าว
 
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

เว็บลิงค์
 
ฝากรูป iamfree
EMS Tracking
ฝากรูปMX7
 


images by free.in.th  images by free.in.th  images by free.in.th
รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ทัวร์จีน >> ทัวร์กวางเจา - บินตรงจางเจียเจี้ย ต้อนรับปิดเทอม 4 วัน 3 คืน E3 // ราคา 9,999 บาท //

ทัวร์กวางเจา - บินตรงจางเจียเจี้ย ต้อนรับปิดเทอม 4 วัน 3 คืน E3 // ราคา 9,999 บาท // - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
ทัวร์กวางเจา - บินตรงจางเจียเจี้ย ต้อนรับปิดเทอม 4 วัน 3 คืน E3 // ราคา 9,999 บาท //


  Tell a Friend

ทัวร์กวางเจา - บินตรงจางเจียเจี้ย ต้อนรับปิดเทอม 4 วัน 3 คืน E3 // ราคา 9,999 บาท //

รหัสสินค้า: 000094
01-04,04-07,07-10,10-13 เมษายน 2560 ราคา 9,999 บาท
รายละเอียด:

 

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-จางเจียเจี้ย  

14.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3
โดย สายการบิน NEWGEN AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

17.10 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจี้ย โดย สายการบิน NEWGEN AIRWAYS
เที่ยวบินที่ E3 XXXX

21.10 น.
เดินทางถึง จางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก JIN HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง
ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (นั่งรถ VIP+ล่องเรือ)-ร้านหยก-
ร้านนวดเท้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู นำท่าน นั่งรถ VIP ของ
อุทยานฯสู่จุดล่องเรือนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ซึ่งเป็นทะเลสาบบนเขาสูงที่หาได้ยากเนื้อที่ผิวน้ำรวม 30 เฮกดาร์ น้ำลึก ถึง 72 เมตร มีความยาวถึง 2.5กิโลเมตรรายล้อมด้วยยอดเขายาก
ที่จะแยกได้ว่าน้ำอยู่ในภูเขาหรือภูเขากันแน่
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือก
ซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
เลือกซื้อทัวร์เสริม : เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) ชำระเพิ่มท่านละ
650 หยวน
(เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร)) 

อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย  ลิฟท์แก้วไป่หลงลิฟท์แก้วแห่งแรก
ของเอเชียสูง 326 เมตร 
นำท่าน สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขาซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง “อวตาร” ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืมและยากที่จะหาคำมาบรรยายได้

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ JIN HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

ถนนซีปู้เจีย-ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่ ถนนซีปู้เจีย ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนซึ่งเป็นแหล่ง
สินค้าพื้นเมืองท่านจะได้เลือกซื้อของท่านจะได้เลือกซื้อของราคาถูก
ฝากญาติมิตรสนิท
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านใบชา  ชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ
เลือกซื้อทัวร์เสริม : สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ชำระเพิ่มท่านละ380 หยวน (สะพานแก้วจางเจียเจี้ย) 
สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คนอีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร 
สูง 300 เมตร เชื่อมสองหน้าผา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย ที่รวมรวมประวัติศาสตร์ของชนเผ่ารวมไปถึงวัฒนธรรมในยุคสมัยโบราณให้ท่านได้เรียนรู้ความเป็นมาของพื้นถิ่นจางเจียเจี้ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เลือกซื้อทัวร์เสริม : โชว์นางจิ้งจอกขาว ชำระเพิ่มท่านละ 350 หยวน(โชว์นางจิ้งจอกขาว)
การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก)
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก BLUE BAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ
5 ดาว

วันที่สี่
ภาพวาดทราย-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ
(สนามบินดอนเมือง)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม  ภาพวาดเขียนทราย สถานที่จัดแสดงภาพวาดของ
หลี่จวินเซิงซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดุธรรมชาติเช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก 
นำท่านแวะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน ได้นำผลิตภัณฑ์ยางพารามาทำเป็นเครื่องนอน ของใช้ในบ้านได้อย่างลงตัว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เลือกซื้อทัวร์เสริม : เขาเทียนเหมินซาน(ประตูสวรรค์)ชำระเพิ่มท่านละ480 หยวน(เขาเทียนเหมินซาน)
อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับ
น้ำทะเล 1,518.6 เมตรเป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ใน
จดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้เนื่องจากหน้าผาสูง
ชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน(ประตูสวรรค์)ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน
นำท่านขึ้นสู่เขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น+ลงบันไดเลื่อน (หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้าขึ้นและลงบันไดเลื่อนหรือเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเช้ากระเช้ามีความยาวถึง 7.5  กิโลเมตรใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้าและชมเส้นทางขึ้นเขา
ที่มีโค้งถึง 99 โค้ง
นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสียวของ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง1.4 กิโลเมตร
จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้นช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร
สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
22.00 น.

เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน NEWGEN AIRWAYS
เที่ยวบินที่ E3 XXXX

00.45+1 น.

ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


หน้าแรก  |  สินค้า  |  เกี่ยวกับเรา  |  ร่วมงานกับเรา  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
(c) 2001- . TARAD.com . All Rights Reserved.